Občianské združenie
RENOVACIO

www.renovacio.sk

Chcete realizovať projekt?

Dajte nám o ňom vedieť.

O nás

Sme občianske združenie, ktoré je tvorené zväčša z mladých ľudí, ktorého cieľom je podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačnú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít.

Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov mesta Šale a mestskej časti Veča a okolitého regiónu.

Víziou združenia je angažovať sa v MAS (miestnej akčnej skupine) a integrovať integrovanú stratégiu rozvoja vidieka (LEADER) do okolitého regiónu. Zlepšiť a v prvom rade zmodernizovať infraštruktúru nášho kraja. Združenie má za cieľ prispievať aj k prekonávaniu sociálnych, informačných a komunikačných bariér pri integrácii programu OS4.

Ak máte záujem sa ku nám pridať prípadne, ste starosta obce a máte záujem zlepšiť život vo Vašej obci , neváhajte a kontaktujte nás.
Team RENOVACIO


Naši partneri

(c) 2014 l Všetky práva vyhradené. Riešenie od MMFilm.sk